Konu 4 – Ders, öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekmeli

Ders, öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekmeli -
Genel
Ünite 1. Dikkat: faktörler ve tanımlayıcılar
Ünite 2. Uzaktan eğitimde dikkati sürdürme
yöntem ve stratejileri
Ünite 3. İçeriği geliştirmek ve öğrencilerin motivasyonunu
ve ilgisini uyandırmak için araçlar
Öz değerlendirme için sorular

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union