4 Tema – Kursas turi išlaikyti studentų dėmesį ir susidomėjimą

Kursas turi išlaikyti studentų dėmesį ir susidomėjimą -
Bendroji informacija
1 skyrius. Dėmesys: veiksniai ir deskriptoriai
2 skyrius. Dėmesio išlaikymo metodai ir strategijos
nuotolinio mokymo procese
3. skyrius. Priemonės turiniui tobulinti ir mokinių
motyvacijai bei susidomėjimui sužadinti
Klausimai įsivertinimui

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union