Doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie zdalnej edukacji

O projekcie IMONED

Konkretne wykorzystanie zaawansowanych innowacji w edukacji jest istotne, aby zachęcić do nauki. Mówi się także o „skomputeryzowanej metodzie nauczania” lub „starannie przestrzeganych technikach edukacyjnych”. Oczywiście włączenie skomputeryzowanych postępów w metody nauczania otwiera drzwi nowatorskiemu uczeniu się, wspomaga kreatywne uczenie się i poprawia efekty uczenia się. Jednak aby komputeryzacja przełożyła się na postępy, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Projekt IMONED koncentruje się na aktualnych i przyszłych potrzebach i priorytetach.

Projekt jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Priorytet projektu, jakim jest wzmocnienie wizerunku zawodu nauczyciela, zostanie osiągnięty poprzez opracowanie materiałów poświęconych edukacji szkolnej.

Materiały przeznaczone są dla nauczycieli niezaznajomionych z problemami zdalnego nauczania w kontekście pandemii Covid-19. Jednak problem związany z brakiem wiedzy na temat zdalnego nauczania wśród nauczycieli nie dotyczy tylko aktualnej sytuacji. Projekt IMONED ma na celu pomóc zredukować tego typu problemy w krajach, w których pojawiły się one nieoczekiwanie.

Projekt IMONED ma również na celu odpowiedzieć na długoterminowe potrzeby nauczycieli dotyczące umiejętności opracowywania nowoczesnych treści edukacyjnych dla uczniów oraz ustawicznego samorozwoju w zakresie innowacyjnych technologii i narzędzi.

W celu osiągnięcia celów projektu opracowane zostaną dwa rezultaty intelektualne:

  • IO1 – Nowy i innowacyjny program nauczania na odległość i metodologia szkoleniowa
  • IO2 – Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej

Rezultaty

Rezultat intelektualny 1

Nowy i innowacyjny program nauczania na odległość i metodologia szkoleniowa.

IO1/A1 – Ogólna metodologia szkoleniowa.

IO1/A2 – Aktualny stan wiedzy.

IO1/A3 – Program nauczania na odległość.

Rezultat intelektualny 2

Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej.

IO2 / A1 – Metodologia tworzenia treści szkoleniowych.
IO2 / A2  – Cyfrowe systemy zarządzania nauczaniem.
IO2 / A3  – Systemy stworzone do współpracy z telefonami komórkowymi.
IO2 / A4  – Systemu funkcjonalne offline.
IO2 / A5  – Mobilne aplikacje do czytania.
IO2 / A6  – Platformy współpracy wspierające komunikację na żywo.
IO2 / A7  – Zewnętrzne repozytoria do nauczania na odległość.

.

Platforma online

curriculum

Program nauczania na odległość

Nowy i innowacyjny program nauczania na odległość i metodologia szkoleniowa
Untitled-1

Podręcznik technologii

Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej

Aktualności

NEWSLETTER #1 | Grudzien 2020
NEWSLETTER #2 | Maj 2021
NEWSLETTER #3 | Wrzesień 2021

Partnerzy

Kliknij w dowolne logo, aby odwiedzić stronę partnera

Skontaktuj się z nami

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union