Doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie zdalnej edukacji

O projekcie IMONED

Konkretne wykorzystanie zaawansowanych innowacji w edukacji jest istotne, aby zachęcić do nauki. Mówi się także o „skomputeryzowanej metodzie nauczania” lub „starannie przestrzeganych technikach edukacyjnych”. Oczywiście włączenie skomputeryzowanych postępów w metody nauczania otwiera drzwi nowatorskiemu uczeniu się, wspomaga kreatywne uczenie się i poprawia efekty uczenia się. Jednak aby komputeryzacja przełożyła się na postępy, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Projekt IMONED koncentruje się na aktualnych i przyszłych potrzebach i priorytetach.

Projekt jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Priorytet projektu, jakim jest wzmocnienie wizerunku zawodu nauczyciela, zostanie osiągnięty poprzez opracowanie materiałów poświęconych edukacji szkolnej.

Materiały przeznaczone są dla nauczycieli niezaznajomionych z problemami zdalnego nauczania w kontekście pandemii Covid-19. Jednak problem związany z brakiem wiedzy na temat zdalnego nauczania wśród nauczycieli nie dotyczy tylko aktualnej sytuacji. Projekt IMONED ma na celu pomóc zredukować tego typu problemy w krajach, w których pojawiły się one nieoczekiwanie.

Projekt IMONED ma również na celu odpowiedzieć na długoterminowe potrzeby nauczycieli dotyczące umiejętności opracowywania nowoczesnych treści edukacyjnych dla uczniów oraz ustawicznego samorozwoju w zakresie innowacyjnych technologii i narzędzi.

W celu osiągnięcia celów projektu opracowane zostaną dwa rezultaty intelektualne:

  • IO1 – Nowy i innowacyjny program nauczania na odległość i metodologia szkoleniowa
  • IO2 – Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej

Rezultaty

Rezultat intelektualny 1

Nowy i innowacyjny program nauczania na odległość i metodologia szkoleniowa.

Rezultat intelektualny 2

Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej.

Metodologia tworzenia treści szkoleniowych.
Cyfrowe systemy zarządzania nauczaniem.
Systemy stworzone do współpracy z telefonami komórkowymi.
Systemu funkcjonalne offline.
Mobilne aplikacje do czytania.
Platformy współpracy wspierające komunikację na żywo.
Zewnętrzne repozytoria do nauczania na odległość.

.

Platforma online

curriculum

Program nauczania na odległość

Nowy i innowacyjny program nauczania
na odległość i metodologia
szkoleniowa
Untitled-1

Podręcznik
technologii

Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej

AktualnościRuszył projekt IMONED!


Projekt IMONED prezentowany przez Justynę Janik (UPJP2)
na Międzynarodowej Konferencji ALTA'2021 1 grudnia 2021

NEWSLETTER #1 | Grudzien 2020

NEWSLETTER #3 | Wrzesień 2021

NEWSLETTER #4 | Grudzien 2021

NEWSLETTER #5 | Marzec 2022

Partnerzy

Kliknij w dowolne logo, aby odwiedzić stronę partnera


Media społecznościowe

Skontaktuj się z nami

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union