Podręcznik technologii

Umiejętności technologiczne, przyrządy porządkujące zdalne nauczanie oraz narzędzia
do tworzenia materiałów edukacyjnych do nauki zdalnej
MODUŁY

 Moduł 1 –

    Cyfrowe systemy zarządzania nauczaniem 

 Moduł 2 –

   Systemy stworzone do współpracy z telefonami komórkowymi  

 Moduł 3 –

    Systemy funkcjonalne offline

 Moduł 4 –

   Mobilne aplikacje do czytania 

 Moduł 5 –

   Platformy współpracy wspierające komunikację na żywo 

 Moduł 6 –

    Zewnętrzne repozytoria do nauczania na odległość  

TEMATY

Temat 1 –

   Zajęcia online dostosowane do możliwości ucznia

Temat 2 –

   Kurs powinien być przejrzysty

Temat 3 –

   Atrakcyjność materiałów e-learningowych

Temat 4 –

   Kurs powinien utrzymać uwagę i zainteresowanie uczniów

Temat 5 –

   Ciągłe wsparcie i kontakt z e-nauczycielem

KONTAKT

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union