1 Tema – Internetinė pamoka, pritaikyta pagal mokinio gebėjimus

Internetinė pamoka, pritaikyta pagal mokinio gebėjimus -
Bendroji informacija
1 skyrius. Kursų ir medžiagos pritaikymas prie
ugdymo proceso sąlygų
2 skyrius. Mokinių problemos kylančios
nuotolinio mokymosi metu
3. skyrius. Mokinių ir mokytojų nuotolinio mokymosi
problemų sprendimo būdai
Klausimai įsivertinimui

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union