5 Tema – Nuolatinė pagalba ir bendravimas su el. mokytoju

Nuolatinė pagalba ir bendravimas su el. mokytoju -
Bendroji informacija
1 skyrius. Tarpasmeninis ir socialinis bendravimas
nuotolinio mokymosi metu
2 skyrius. Tarpasmeninio ir socialinio bendravimo
sutrikimai
3. skyrius. Pagalbos būdai ir sistemos
Klausimai įsivertinimui

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union