3 Tema – E. mokymosi medžiaga turi būti patraukli

E. mokymosi medžiaga turi būti patraukli -
Bendroji informacija
1 skyrius. Kaip parengti patrauklią medžiagą mokymuisi?
2 skyrius. Kaip parengti interaktyvų mokymosi turinį?
Klausimai įsivertinimui

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union