2 Tema – Mokymosi kursas turi būti skaidrus

Mokymosi kursas turi būti skaidrus -
Bendroji informacija
1 skyrius. Efektyvaus nuotolinio mokymo principai
2 skyrius. Pamokos struktūra. Aiškūs tikslai
3. skyrius. Žodinės ir rašytinės žinutės. 3xJUST principas
Klausimai įsivertinimui

CONTACTS

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union