Nuotolinio mokymo programa

Metodologija mokytojams kaip kurti ir teikti nuotolinius mokymus

Modulis 1

Modulis 2

KONTAKTAI

© 2021 Imoned, All Rights Reserved.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union